Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
| English

 Trình soạn Nội dung

​​​​​​

THỜI GIAN LÀM VIỆC


Phòng Lãnh sự (cấp hộ chiếu, giấy khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, thị thực, hợp pháp hóa...):

- Thứ Ba và thứ Năm: Sáng: 9:00-12:00; Chiều: 14:00-17:00​


Văn phòng, Hành chính:​

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00-17:00

.


Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:eb35f4a0-5b49-60c7-dac6-140b797a3506
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:eb35f4a0-5b49-60c7-dac6-140b797a3506
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:eb35f4a0-5b49-60c7-dac6-140b797a3506
    Về đầu trang