​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ru-ma-ni

 ​Anh ĐS.jpg

ĐẠI SỨ ĐỖ ĐỨC THÀNH

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Rumani

 

Đại sứ Đỗ Đức Thành sinh tại xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).

Đào tạo: Trường Cần Thơ và Trường Nguyễn Huệ (Hà Đông), Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao), Đại học Tổng hợp quốc gia Kiev Taras Chevchenko (Ukraina), Trường Khoa học Chính trị (Sciences Po Paris), Trường Biên - Phiên dịch cao cấp (Esit, Paris), Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông (Inalco, Paris), Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Jean Moulin Lyon 3 (Pháp).​

Ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga.

Đại sứ Đỗ Đức Thành bắt đầu công tác trong ngành Ngoại giao từ tháng 3/1990, tại Ban I (Ban Các nước lớn) của Viện Quan hệ Quốc tế.

Chức vụ và nhiệm vụ chuyên môn chính:

           - Nghiên cứu và giảng dạy về tiếng Pháp, kỹ năng biên-phiên dịch, chính sách đối ngoại Việt Nam, Cộng đồng Pháp ngữ, Liên minh Châu Âu (EU)​

              - Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Biên-Phiên dịch Việt-Pháp (CFIT, 1997-2015), phụ trách lĩnh vực hợp tác và giảng dạy Pháp ngữ của Học viện Ngoại giao

              - Trưởng phòng; Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ đối ngoại (2008-2015)

              - Chánh Văn phòng Học viện Ngoại giao (2019-2022)

              - Thành viên Hội đồng Học viện Ngoại giao (2020-2022).

2 nhiệm kỳ ngoại giao tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp:

              - Bí thư thứ Nhất; Tham tán phụ trách Văn hóa - Báo chí (2005-2008)

              - Tham tán Chính trị, phụ trách công tác Cộng đồng (2015-2018).

Tháng 10/2021, Đại sứ Đỗ Đức Thành được chỉ định làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Rumani, kiêm nhiệm Serbia và Montenegro. Ngày 25/8/2022, Đại sứ Đỗ Đức Thành chính thức sang nhận nhiệm vụ tại Bucaret và ngày 7/9/2022 đã trình Ủy nhiệm thư của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Rumani Klaus Werner Iohannis./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​