​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ru-ma-ni

Anh CV Dai su Tran Thanh Cong.JPG 
TRẦN THÀNH CÔNG


Thông tin cá nhân

Đại sứ Trần Thành Công sinh năm 1961 tại Hà Nội. Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm công tác và gắn bó với ngành ngoại giao hơn 30 năm qua. Ông từng đảm nhận nhiều vị trí trong Bộ Ngoại giao cũng như tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Ông đã lập gia đình và có hai con.

Học vấn

Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam) năm 1983.

Đào tạo sau đại học về Quản lý hành chính Nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Thông thạo tiếng Anh.

Sự nghiệp Ngoại giao

Ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Ru-ma-ni vào tháng 7/2015. Ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Bu-ca-rét, Ru-ma-ni từ tháng 11/2015 và đã trình Quốc thư lên Tổng thống Ru-ma-ni Klaus Werner Iohannis vào ngày 15/12/2015.

Ông tham gia phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1985-1987

Ông có nhiều năm công tác tại cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao, nơi ông bắt đầu là chuyên viên từ 1997-1992, lần lượt được bổ nhiệm Bí thư thứ 3 Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, Bí thư thứ 3 Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Năm 2008 Ông được bổ nhiệm Tham tán, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan. Từ tháng 2/2014-10/2015. Ông được bổ nhiệm Phó Cục trưởng, Cục Lễ tân Nhà nước – Bộ Ngoại giao

Tặng thưởng

Trong thời gian hoạt động trong ngành ngoại giao, Đại sứ Trần Thành Công đã được nhận nhiều phần thưởng như: Bằng khen của của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong hoạt động đối ngoại. Băng khen của các Bộ trưởng Công an, y tế, Tài Nguyên môi trường và nhiều băng khen khác của các Tỉnh, thành phố trong công tác giảng dậy nghiệp vụ Ngoại giao.​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​